Một số mẫu thiết kế nội thất buồng thang máy

Buồng thang máy được ví như 1 “chiếc hộp” di động, để người đứng vào hoặc đặt hàng hóa rồi di chuyển