Sự phát triển của bể phốt bắt nguồn từ đâu?

Sự phát triển của bể phốt bắt nguồn từ đâu? Bể phốt hay còn gọi bồn chứa nước thải từ bồn cầu,